Ці відповіді підлягають ухваленню правилами та положеннями Реєстру відповідно до його Статуту і регулярно переглядатимуться та оновлюватимуться.

 Функції та сфера застосування Реєстру

 Подання заяв

 Обробка заяв

 Міжнародне членство та організаційна структура Реєстру